EtusivuHae koulutuksiaYksikkötestauksen perusteet

Yksikkötestauksen perusteet

Tällä kehittäjille suunnatulla testauskurssilla käyt läpi yksikkö- ja integrointitestaukseen sovellettavia, ohjelmointikielestä riippumattomia testaustekniikoita ja menetelmiä. Kurssilla painotetaan testattavuuden rakentamista järjestelmiin sekä käydään läpi käytännön malleja ja ratkaisuja.

 


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
1 päivä

Hinta
850 €

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu ohjelmistotekniikan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan laadunvarmistuksessa ja testauksessa.

Tavoite

Tehokkaaseen ohjelmistotuotantoon kuuluu kehittynyt ja automatisoitu yksikkötestaus. Kurssin jälkeen osaat ottaa testattavuuden huomioon ohjelmistotuotannossa, kehittää ylläpidettäviä järjestelmiä ja luoda tehokkaita testausjärjestelyitä. Ymmärrät yksikkö- ja integrointitestauksen roolin suhteessa muihin testaustasoihin ja –vaiheisiin sekä osaat soveltaa riittävää dokumentointitekniikkaa eri tilanteisiin.

Yksikkötestauksen perusteet -kurssin sisältö

Johdanto kehittäjän tekemään testaukseen

 • Erot testaajien tekemään testaukseen
 • Laadunvarmistuksen rooli
 • Testauksen dokumentoinnin vaatimukset

Testattavuuden rakentaminen järjestelmään

 • Testausrajapinnat ja niiden hyödyntäminen
 • Testauksen jatkuva toistaminen
 • Testausautomaation käyttö
 • Koonnit ja koontien julkaisu

Yksikkötestaus

 • Yksikkötestauksen käsite ja tärkeys
 • Yksikkötestien luominen
 • Havaintojen kirjaaminen

Integrointitestaus

 • Integrointitekniikat ja niiden vaikutus testaukseen
 • Kehitysympäristö vs. testausympäristö
 • Simuloidut testausympäristöt

Kouluttajana on Knowitin kokenut testausammattilainen.

Kurssin materiaalit

Kurssimateriaali on suomeksi.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.