EtusivuHae koulutuksiaSharePoint 2013/2016 omistajalle

SharePoint 2013/2016 omistajalle

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Olemme suunnitelleet koulutuksen kaikille niille, jotka ovat joko SharePoint sivustokokoelman tai sivuston (tai työtilan) omistajia SharePoint 2013 tai SharePoint 2016 -ympäristössä.

Sinulle on tästä kurssista hyötyä, myös jos olet SharePointin järjestelmänvalvoja. Voit ottaa osaa kurssille, vaikka toimisitkin vain jäsenoikeuksilla sivustoilla. Koulutuksen jälkeen ymmärrät työtilojen ja sivujen mahdollisuudet sekä osaat tuottaa ja päivittää sekä rakennetta että sisältöä.


Koulutusmuoto
Classroom

Kesto
2 päivää

Hinta
1550 €

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka vastaavat teknisesti SharePoint -ympäristöstä tai toimivat sivustokokoelmien tai sivustojen omistajina. Koulutuksen käynyt ymmärtää osaa päivittää ja luoda SharePoint 2013 tai SharePoint 2016 -sivustoja ja ymmärtää niiden eri palveluiden mahdollisuudet.

Mikäli sinä työskentelet SharePoint O365 ympäristössä, tämä kurssi ei sovellu sinulle. Siihen meillä on omat kurssimme.

Esitiedot

Jotta saat parhaan hyödyn koulutuksesta, tulee sinulla olla vähintään jäsenoikeustaso johonkin SharePoint-sivustolle.

SharePoint 2013/2016 omistajalle -kurssin sisältö

1. päivä

 

Microsoft SharePoint -katsaus

 • Mikä on SharePointin rooli Office maailmassa?
 • SharePoint-sivuston käyttökatsaus: mitä SharePoint on ja mitä sillä tehdään & milloin sitä kannattaa käyttää.

SharePoint-järjestelmän rakenne

 • Sivustokokoelmat ja sivusto
 • Sisältö sivuina, kirjastoina ja luetteloina
 • Sivustokokoelma ja sivustot

Sivujen hallinta

 • Sivujen luominen ja poistaminen
 • Sivujen muokkaaminen
 • Kuvien käsittely SharePointissa
 • Tiedon tuonti verkko-osan eli web-partin avulla sivuille
 • Verkko-osien ominaisuudet ja asetukset

Sivustoon lisättävät sovellukset eli kirjastot ja luettelot

 • Tallennusrakenteen suunnittelu
 • Kirjaston luonti ja asetukset
 • Asiakirjan hallinta kirjastossa
 • Kirjaston metatiedot eli sarakkeet
 • Kirjaston näkymien hallinta, lajittelu ja suodatus, näkymän nostaminen sivuston vasempaan navigaatioon
 • Kansioiden käyttäminen kirjastossa
 • Versionhallinta ja muut oleelliset ominaisuudet
 • Kirjaston tallentaminen malliksi

SharePoint-luetteloiden hallinta

 • Luetteloiden luonti ja yleiset asetukset
 • Erilaiset luettelot kuten Tapahtumakalenteri, Tehtävät ja Ilmoitukset
 • Oman luettelon luonti ja hallinta
 • Luettelon näkymien hallinta

2. päivä

 

Sivustosarakkeet ja sisältötyypit

 • Mihin tarvitaan metatietoa?
 • Sivuston sarakkeet eli metatietomalli
 • Hallittujen metatietojen käyttäminen
 • Omien metatietojen määritys
 • Sivuston sisältötyypit (Content-types) ja dokumenttipohjat
 • Omien sisältötyyppien lisäys ja käyttöönotto kirjastossa/luettelossa

Termijoukkojen hallinta

 • Termijoukon hallinta, ryhmien ja termijoukkojen luonti ja käyttöoikeudet

SharePointin hakuominaisuudet

 • Haun asetukset, lähteet, hakutulostyypit, hakukyselyn säännöt
 • Hakuun pohjautuvien verkko-osien (Sisältöhaku) käyttö ja hyödyntäminen sivuston sisällä

Käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet

 • Käyttäjäryhmien hallinta
 • Käyttöoikeuksien periytyminen ja periytyminen katkaiseminen
 • Käyttöoikeuksien määrittäminen: oikeuksien lisäys, muokkaaminen ja poistaminen sivustolle/kirjastolle

SharePoint-sivustokokoelman hallinta

 • Sivustokokoelman ominaisuudet ja niiden käyttöönotto
 • Sisällön ja rakenteen hallinta, sisältöjen siirtäminen/kopioiminen, mitä voi siirtää

Katsaus SharePoint hallintakeskukseen

 • Mitä SharePoint hallintakeskuksessa on ja mitkä ovat oleellisimmat ominaisuudet

Yhteenveto

 • SharePoint Intranet ja työryhmäsivustojen työkaluna

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Kokemuksia

 • Kouluttaja oli erinomainen.
 • Hyvin otettiin huomioon osallistujien tarpeet ja kokemus.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: