EtusivuHae koulutuksiaModerni C++ -ohjelmointi

Moderni C++ -ohjelmointi

Kurssilla tutustutaan C++ -kielen keskeisimpiin rakenteisiin ja ohjelmointikäytänteisiin ottaen huomioon uusimpien C++ -standardien (11/14/17) piirteet ja modernin C++:n mahdollistamat rakenteet sekä funktionaalisen ohjelmoinnin. 


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
2 päivää

Hinta
1990 €

Esitiedot

Kurssin esitietona aiempi ohjelmointikokemus C tai C++ -kielellä sekä olio-ohjelmoinnin periaatteiden ymmärtäminen.

Moderni C++ -ohjelmointi -kurssin sisältö

Johdanto C++ -kieleen

 • C++ -kielen keskeiset piirteet
 • C++ kielen uusimmat standardit ja modernin C++ -ohjelmoinnin keskeiset piirteet
 • Funktioiden parametrinvälitysmekanismit ja tehokkuusnäkökohdat

Oliopiirteet

 • Luokkien määrittely
 • Attribuuttien ja metodien määrittely
 • Automaattiset ja dynaamiset oliot, pino- ja kekomuistin käyttö
 • Konstruktorit, destruktorit ja metodit
 • const –määreen käyttö
 • staattiset tietojäsenet ja metodit

Operaattorien uudelleenmäärittely

 • Uudelleenmääriteltävät operaattorit
 • Uudelleenmäärittely jäsenfunktioissa
 • Tyyppimuunnokset

Periytyminen

 • Yli- ja aliluokat
 • Näkyvyyssäännöt ja periytymistavat
 • Periytyvät ja periytymättömät metodit
 • Kutsutun metodin etsintä periytymisessä

Polymorfismi

 • Dynaaminen sidonta
 • Virtuaaliset metodit 
 • Abstraktit kantaluokat

Muistinhallinta

 • Muistityypit, keon ja pinon käyttö
 • Dynaaminen muistinkäsittely
 • Älykkäät osoittimet ja niiden käyttö (unique_ptr, shared_ptr ja weak_ptr)
 • Muistinhallinnan sudenkuopat ja parhaat käytännöt

Funktionaalinen C++

 • Funktio-objektit vs. lambda -lausekkeet
 • Lambda –lausekkeet, niiden toteuttaminen ja käyttö

Mallit

 •  Aliohjelmamallit
 •  Luokkamallit

Poikkeuskäsittely

 • Poikkeukäsittelyn anatomia
 • try-catch-throw-rakenne

STL-kirjasto ja sen uusimmat piirteet

 • Funktiot
 • Tietorakenteet
 • Säikeistys

Moderni C++ ja ohjelmistoarkkitehtuuri

 • Keskeiset suunnittelumallit modernilla, funktionaalisella C++ -kielellä
 • Policy based design

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: