EtusivuHae koulutuksiaJohdatus saavutettavuuteen

Johdatus saavutettavuuteen

Johdatus saavutettavuuteen

Koulutuspäivä tarjoaa monipuolisesti ja käytännönläheisesti tietoa sähköisten palvelujen ja järjestelmien saavutettavuudesta. Lainsäädännöllisten ja teknisten vaatimuksien ohella keskiössä on erityisryhmien käyttökokemus, jonka käytännön havainnollistaminen auttaa ymmärtämään saavutettavuuden merkityksen selkeämmin kuin vain käymällä läpi erilaisia standardeja ja tarkistuslistoja.

Koulutuksen ansiosta osallistujille syntyy laaja näkemys saavutettavuuden huomioimisesta sähköisten palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa osana palvelun kehitysprosessia.

Sähköisten palvelujen saavutettavuus on noussut entistäkin tärkeämmäksi EU:n saavutettavuusdirektiivin tultua voimaan joulukuussa 2016. Direktiivi velvoittaa julkista sektoria tekemään verkkopalveluista, intra- ja extraneteistä sekä mobiilisovelluksista saavutettavia. Huomioimalla saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä edistäviä tekijöitä myös yksityisellä sektorilla pystytään tavoittamaan laajempia ja kokonaan uusia asiakasryhmiä. Saavutettavuutta koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä ja astuu suunnitelmien mukaan voimaan loppuvuodesta 2018.

Koulutus pidetään Annanpuran tiloissa: Iiris-keskus, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Parhaan oppimiskokemuksen takaamiseksi koulutukseen mahtuu 10 henkeä.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom

Kesto
0.5 päivää

Hinta
450 €

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kaikille verkkopalveluiden tilaamisen, tuottamisen ja hallinnan ammattilaisille.

Johdatus saavutettavuuteen -koulutuksen sisältö

Erityisryhmien käyttökokemus

  • Koulutuksen aluksi uppoudutaan sokean henkilön käyttökokemukseen pimeässä tilassa. Miten verkkopalvelua voi käyttää, kun ei näe mitään?

Mitä saavutettavuus on ja miksi se tulee huomioida?

  • Esitellään saavutettavuuteen liittyvät perusperiaatteet ja käyttäjäryhmät, jotka erityisesti hyötyvät sähköisten palvelujen saavutettavuudesta.

Saavutettavuuteen liittyvä lainsäädäntö

  • Käsitellään EU:n saavutettavuusdirektiiviin liittyvät vaatimukset ja muu lainsäädäntö sekä saavutettavuutta määrittävät standardit.

Saavutettavuus sähköisten palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa

  • Käydään läpi tyypillisiä verkkopalvelujen saavutettavuuteen liittyviä ongelmia käytännönläheisesti. Perehdytään keskeisiin saavutettavuutta edistäviin tekijöihin, jotka tulee huomioida palvelujen käyttöliittymäsuunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa.

Kouluttajat

Kouluttajina Annanpura Oy:n saavutettavuusasiantuntijat Kimmo Sääskilahti, Tero Pesonen ja Markus Tihumäki.

Kimmo toimii Annanpuran johtavana saavutettavuusasiantuntijana ja hänellä on kokemusta reilusti yli sadan palvelun saavutettavuuden testaajana. Tero on työskennellyt aiemmin yliopistomaailmassa ohjelmistotuotannon tutkimus- ja opetustehtävissä. Markus esittelee pimeässä sokean täysin auditiivista käyttötapaa. Markus opiskelee Helsingin yliopistossa fonetiikkaa. Kimmo ja Tero ovat molemmat vaikeasti heikkonäköisiä. Markus on täysin sokea.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 16.