EtusivuHae koulutuksiaJavaEE-ohjelmoinnin perusteet

JavaEE-ohjelmoinnin perusteet

Koulutuksessa käydään läpi JavaEE-arkkitehtuurin yleiskuva sekä opiskellaan perusteet alustalla käytettävistä tekniikoista. Kurssilainen näkee käytännössä miten laajahko JavaEE-sovellus rakentuu ja miten eri tekniikat nivoutuvat toisiinsa.

JavaEE on varmastikin yleisimmin taustalla laajoissa yritysjärjestelmissä. Vuosien saatossa alusta on kasvanut luotettavaksi ja varmatoimiseksi ympäristöksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia hyvin moneen erilaiseen tarpeeseen. Tämän koulutuksen tarkoituksena on luoda yleiskuva alustan tarjoamista mahdollisuuksista sekä esitellä kevyellä tasolla alustan tarjoamat tekniikat sekä Java ohjelmien alustana toiivan Apache Tomcat palvelimen toimintaa.


Koulutusmuoto
Classroom

Kesto
2 päivää

Hinta
1550 €

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu ohjelmoijille, jotka ja hallitsevat Java-ohjelmointikielen ja ottavat ensimmäisiä askelia JavaEE–ympäristöön. Muille kohderyhmille suositeltampi kurssi on JavaEE –arkkitehtuuri.

Java-ohjelmoinnin perusteet -kurssin sisältö

1. päivä

JavaEE -yleisarkkitehtuuri

 • Mitä JavaEE on?
 • Sovelluspalvelimen rooli
 • Keskeisimmät tekniikat
 • Yleistettävä sovellusarkkitehtuuri
 • Tyypilliset suunnittelumallit

Servletit ja JSP

 • Javan web-sovellukset
 • Servlet- tekniikka
 • Servlettien käyttökohteet
 • Web-sovelluksen konfigurointi
 • Filterit
 • JSP, JavaBean ja JSTL

JSF-tekniikka

 • MVC web sovelluksissa
 • JSF-servletti
 • Näkymien kuvaus
 • Managed Bean

 

2. Päivä

 

EJB-kerros

 • EJB-tekniikka, mitä ja miksi
 • Remote vs. Local EJB
 • EJB tyypit
 • Session Bean:n toteutus ja käyttö

JDBC ja JPA

 • JDBC:n käyttö JavaEE-sovelluksessa
 • Connection pool –käsite
 • JPA entiteettien kuvaus
 • Entiteettien sidokset

Palvelurajapinnat

 • SOAP-pohjaisen palvelun toteutus ja käyttö
 • REST–palvelun toteutus ja käyttö

Muita näkökulmia

 • Järjestelmäintegraatio
 • Tapahtumanhallinta
 • Skaalautuvuus
 • Turvallisuus

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.