EtusivuHae koulutuksiaJava RESTful Web Services

Java RESTful Web Services

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_emptystar_empty

Koulutuksessa käydään läpi REST-palveluiden toteutus Java Enterprise Edition (Java EE) -ympäristöön. Koulutus kattaa myös palvelurajapinnan suunnittelun sekä testausnäkökulmat. Koulutuksen jälkeen osaat ohjelmoida JAX-RS-rajapinnan mukaisia REST-palveluja ja hyödyntää niitä sekä selainkäyttöliittymässä että toisesta Java-sovelluksesta. 

REST-palvelut ovat yleistyneet viime vuosina huimaa tahtia. Niiden avulla taustajärjestelmien informaatio jaellaan selain-clienteille, mutta tekniikkaa hyödynnetään yhtälailla järjestelmäintegraatiossa SOAP-pohjaisten palvelujen sijaan.

Keskitymme kurssilla REST-palveluiden toteuttamiseen Javan JAX-RS –tekniikalla, joskin nopea katsaus otetaan myös muihin toteutusvaihtoehtoihin. Kurssi kattaa perustoteutusten lisäksi myös haastavampia näkökulmia, kuten binääritiedon käsittely REST-rajapinnalla sekä palveluiden tietoturvakysymykset. Lisäksi tutustutaan JavaScriptillä toteutettuun selain clienttiin ja toteutetaan myös Java-clientti, joka hyödyntää palvelurajapintaa.


Koulutusmuoto
Classroom

Kesto
1 päivä

Hinta
850 €

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu ohjelmoijille, jotka jo hallitsevat Java-kielen ja joilla on perusymmärrys Javan tarjoamista web-tekniikoista ja joiden tarkoituksena on lähteä toteuttamaan RESTful palveluja Javalla.

Esitiedot

Osallistujilta edellytetään vähintään perustaidot Java-ohjelmointikielestä, esim. Tieturin Java-ohjelmointi I -kurssin käymistä.

Java RESTful Web Services -kurssin sisältö

 REST ja Web Service tekniikat

 • Mitä RESTful palvelut ovat
 • REST vs SOAP palvelut
 • Tietoformaatit: XML ja JSON
 • Mitä tulee tietää http:stä
 • Palvelurajapinnan suunnittelu

 Perustoteutus

 • JAX-RS tekniikka
 • Palvelun URL:n kuvaus
 • Tiedon esitysmuodon valinta
 • GET, PUT, POST ja DELETE

 Parametrointi

 • Parametritiedon välitys palvelulle
 • Path, query ja matrix –parametrit
 • Evästeet ja istunto

 Oliorakenteiden käyttö

 • Value Objectien kuvaus
 • Response-objektin käyttö
 • Virhetilanteiden hallinta
 • XML, JSON vai molemmat?

 REST-clientit

 • JavaScript ja AJAX
 • Clientin toteutus Javalla
 • Javan http-clientti
 • JAX-RS client -tekniikka

 Edistyneempiä piirteitä

 • Providerit
 • Binääritiedon käsittely
 • Filterit
 • Handlerit
 • Asynkrooninen palvelutoteutus

 Rajapinnan suojaaminen

 • Tietoturvan yleiskatsaus
 • JavaEE -turvallisuus
 • REST-rajapinnan erityispiirteet
 • Tyypillisiä autentikointikäytäntöjä

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.